Home

Atelierroute 2016

In het weekend van 16 en 17 april 2016 zal de volgende atelierroute plaatsvinden.

logo Kunst in het rondOpenstelling ateliers

Door de bereidheid van een groot aantal beeldende  kunstenaars om hun atelier gratis open te stellen voor publiek en een gesprek / dialoog aan te gaan met het betreffende publiek, is het mogelijk dit op een inspirerende wijze te realiseren.

De werkgroep die de atelierroute organiseert, wil hiermee het culturele klimaat in Veldhoven zodanig stimuleren dat inwoners van een rijk gevarieerd, prikkelend en avontuurlijk cultuuraanbod kunnen genieten dat hen mede stimuleert tot een frequentere en meer structurele cultuurparticipatie.

‘Kunst in het rond’ kiest nadrukkelijk voor beeldende kunst en beeldende kunstenaars. Het streven van Kunst in het Rond is zich te richten op de artistieke component van de kunsten.

logo Kunst in het rondDoelstelling van “Kunst in het Rond”

De Werkgroep Kunst In Het Rond richt zich op het stimuleren van kunstparticipatie door het Veldhovense publiek. Kennismaken met en kennis nemen van beeldende kunst en beeldende kunstenaars uit Veldhoven is het belangrijkste doel. Het gaat om de wisselwerking tussen kunstenaar en publiek, waarbij de kunstenaar het publiek deelt in zijn of haar kunstwerken. Het accent ligt dus duidelijk op het eigen werk.

De beoogde wisselwerking

– Een groot en breed publiek inspireren en enthousiasmeren voor allerlei vormen van beeldende kunst.

– Beeldende kunst ateliers in Veldhoven voor een groter publiek toegankelijk maken, waarbij:

– de bezoekers een kijkje in de keuken van de kunstenaars krijgen: aan de hand van producten wordt de dialoog aangegaan met betrekking tot werkwijze, motivatie, etc.;

– de ateliers bekendheid krijgen voor een groter publiek;

– de psychologische drempels van de ateliers worden geslecht;

– de bezoekers onderscheidend leren kijken: wie maakt wat, hoe en waarom.