Privacyverklaring van Kunst in het Rond Veldhoven (hierna: KihRV)

Via KihRV worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt. KihRV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door KihRV dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wat zijn persoonsgegevens? Dat zijn gegevens die jou kunnen identificeren als persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn jouw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Onder de nieuwe privacywetgeving geldt ook jouw IP-adres of gebruikersnaam (als die overeenkomt met je eigen naam) als persoonsgegeven.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • KihRV duidelijk vermeldt met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Dat gebeurt via deze privacyverklaring;
 • KihRV de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • KihRV je eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • KihRV passende beveiligingsmaatregelen neemt om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat datzelfde geëist wordt van partijen die in opdracht van KihRV persoonsgegevens verwerken;
 • KihRV jouw recht respecteert om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;

 

KihRV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring legt KihRV uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel. KihRV raadt je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-02-2023 00:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door je deelname aan activiteiten van KihRV verkrijgt KihRV bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. KihRV bewaart en gebruikt alleen de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van een door KihRV georganiseerde activiteit, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

KihRV gebruikt de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

online (van kunstenaars en eventuele mede-exposanten):

 • NAW gegevens
 • Ateliergegevens
 • Beschrijving kunstuitingen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website

 

offline (van kunstenaars):

 • Factuuradres
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Betaalhistorie

 

Registreren

Het is voor kunstenaars niet mogelijk om zich op de website te registreren. Er wordt dan ook geen gebruikersnaam verstrekt. De betalingen en administratie van activiteiten vinden buiten de website plaats. Op de website en in de database bevinden zich geen administratieve gegevens van jou, behoudens je naam en e-mailadres voor het versturen van nieuws-mails via de server.

Doeleinden

Afhandelen betaling

Om jouw betaling voor inschrijving voor een activiteit of vermelding op de website correct te kunnen afhandelen, maakt KihRV gebruik van jouw betaalgegevens in de administratie.

Communicatie

Om de communicatie omtrent jouw betaling en/of inschrijving en/of vragen en/of annulering/herroeping eenvoudig te laten verlopen, maakt KihRV gebruik van jouw persoonsgegevens/contactgegevens.

Administratie en bewaartermijnen

Jouw bestelhistorie inclusief NAW- en betaalgegevens worden bij KihRV bewaard zolang als nodig is om je inschrijving af te handelen. Daarna geldt een bewaartermijn van 7 jaar (fiscale verplichting). De administratie/boekhouding wordt niet uitbesteed en daarmee niet gedeeld met andere partijen dan het bestuur van KihRV.

Contact

KihRV biedt via een contactformulier op de website de mogelijkheid om vragen of opmerkingen door te geven. De gegevens die je KihRV toestuurt, worden met jouw toestemming bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van jouw vragen, opmerkingen of anderszins.

Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van KihRV wordt via de website verstuurd. De veiligheid daarvan wordt gewaarborgd door Jan Bakker WebTeksten. Dit is het bedrijf dat zorgt voor de hosting van onze website. Zie voor de online veiligheid: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/informatiebeveiliging/

Met de nieuwsmails van KihRV word je geïnformeerd over (nieuwe) producten en/of acties van KihRV. Verzonden nieuwsbrieven met jouw naam en e-mailadres blijven op de server bewaard zolang als nodig is. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je ervoor kunt afmelden.

Publicatie

KihRV publiceert jouw persoonsgegevens niet.

Zichtbaarheid van jouw gegevens bij derden

Jouw gegevens kunnen in het kader van websitebeheer (jouw vermelding als kunstenaar op de website) worden verwerkt c.q. beheerd door Jan Bakker WebTeksten. Dit bedrijf doet naast de hosting ook het technisch beheer van de website van KihRV. Vanwege de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt voor KihRV en Jan Bakker Webteksten een Verwerkersovereenkomst. Deze Overeenkomst kan worden geraadpleegd op: https://www.janbakkerwebteksten.nl/privacy/verwerkersovereenkomst/
In deze Overeenkomst is KihRV de Verwerkingsverantwoordelijke en Jan Bakker WebTeksten de Verwerker.

KihRV heeft zich op 10 mei 2018 aan deze Verwerkersovereenkomst geconformeerd.

Website

De website van KihRV draait op WordPress, een CMS (Content Management Systeem). Tijdens jouw bezoek maakt WordPress gebruik van functionele cookies die de correcte werking van de software beogen. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Beveiliging

KihRV heeft alle nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tot het uiterste te beperken. Voor online communicatie is de website van KihRV integraal  beveiligd met een zogenoemd SSL-certificaat. Dankzij de werking van dit certificaat worden alle persoonlijke gegevens versleuteld en dus onleesbaar voor derden over het internet verstuurd. Een SSL-verbinding is te herkennen aan het slotje in je browser, alsmede aan de url van de website, die begint met https in plaats van http.

Social Media

KihRV heeft in de “footer” van haar webpagina’s een knop die naar Facebook leidt. Dit is alleen een link die naar de website van Facebook voert en die geen cookies in je browser plaatst. Wij raden je aan dat je het privacybeleid van Facebook raadpleegt voordat je van die website gebruikmaakt.

Cookies

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat voor de plaatsing in je browser van functionele cookies geen toestemming hoeft worden gevraagd aan de websitebezoeker. Aangezien KihRV alleen functionele cookies gebruikt, toont de website van KihRV bij het eerste bezoek geen “cookiebalk”.

Voor meer informatie over de cookies die KihRV (functioneel) in jouw browser plaatst, verwijzen wij je naar ons cookiebeleid: https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/privacy/cookiebeleid/

Google Analytics

KihRV maakt geen gebruik van Google Analytics.

Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Voor vragen over het privacybeleid van KihRV of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met KihRV opnemen via onderstaande gegevens.

Via een formulier op de website (https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/privacy/verzoek-gegevenstoegang/) kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens die bij KihRV bekend zijn, in te zien of te wissen.

Als je die link niet kunt gebruiken, kun je ook een verzoek bij KihRV indienen via het contactformulier (https://www.kunstinhetrondveldhoven.nl/contact/) of een mailtje sturen naar privacy@kunstinhetrondveldhoven.nl om een overzicht te krijgen van de gegevens die KihRV met jouw toestemming gebruikt, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door KihRV wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kan KihRV jou daarbij vragen om je doeltreffend te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terugvinden via de instellingen van je internetbrowser. Indien jouw gegevens niet kloppen, kun je KihRV verzoeken om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Vanzelfsprekend helpt KihRV je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de geldende privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in deze privacyverklaring

KihRV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het is raadzaam deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Kunst in het Rond Veldhoven
p/a Vloeteind 2
5502 PV  Veldhoven

telefoon: 06 4660 6768
e-mail: privacy@kunstinhetrondveldhoven.nl