Deelnemersvoorwaarden Kunst in het Rond Veldhoven

 

Professionaliteit

Als individueel kunstenaar ben je bezig met (beeldende) kunst en kun je voldoende nieuw werk tonen. Je werk is op internet terug te vinden (b.v. eigen website) en je presenteert jezelf in het openbaar b.v. via een expositie.

Ballotage

Bij (nieuwe) deelnemers vindt ballotage plaats. De ballotagecommissie brengt eventueel een bezoek aan de (kandidaat) deelnemer. Mocht na deelname twijfel zijn ontstaan over je professionaliteit, wordt er opnieuw naar verdere deelname gekeken. Deze uitslag is bindend en hierover kan niet gecorrespondeerd worden. Eigenheid en kwaliteit zijn belangrijke elementen waarop het werk beoordeeld wordt.

Iedere deelnemer heeft een vlag van Kunst in het Rond en zorgt ervoor dat deze tijdens het evenement zichtbaar getoond wordt.

Atelierroute Veldhoven

Je atelier/expositieruimte ligt in Veldhoven en is goed bereikbaar en is geschikt om bezoekers te ontvangen. Indien er een (gast)kunstenaar uit Veldhoven mee wil doen in jouw atelier en dus gebruik maakt van onze PR, dan rekenen wij daar een bijdrage voor. Cursusgroepen zijn uitgesloten van deelname. Dit ter bescherming van de individuele kunstenaar.

De Open Atelierroute vindt plaats op een zaterdag en een zondag in één weekend, van 11.00 tot 17.00 uur. Je dient beide dagen open en aan wezig te zijn voor bezoekers. Voorafgaand aan deze dagen is er op vrijdagavond een feestelijke opening. Deze avond is niet verplicht, maar wij stellen het zeer op prijs dat je aanwezig bent. Het is voor de belangstellenden prettig als zij de deelnemers al kunnen ontmoeten die avond. Ook is er voor de kunstenaars de mogelijkheid om te netwerken.

Publiciteit en herkenning

Naast publiciteit in de (social)media, worden er flyers/posters gemaakt. Als deelnemer wordt verwacht dat je actief meedoet aan de verspreiding hiervan en dat je reclame maakt voor de atelierroute. (bijv. op je eigen website).

Zo´n 4 á 5 maanden voor de Atelierroute Veldhoven worden de kunstenaars opgeroepen om zich in te schrijven en de benodigde informatie mee te sturen. Wie reageert ná de door ons gestelde datum, kan helaas niet meer deelnemen i.v.m. het aanleveren bij de drukker.

Contributie

Na betaling van de contributie is de kunstenaar actief lid van Kunst in het Rond Veldhoven en kan hierna aan alle activiteiten deelnemen. De contributie betaalt men per 12 maanden en dient vooraf betaald te worden. Bij niet of niet-tijdig voldoen van de betalingsverplichtingen vervalt elk recht op deelname.

De contributie en subsidie worden gebruikt om o.a. exposities, PR, social media en de Atelierroute te organiseren. Dit alles om de kunstenaars meer bekendheid te geven. Er is geen winstoogmerk. Er geldt geen restitutie als de kunstenaar uit zichzelf stopt.