Carla van der Heiden
Beeldende Vormgeving, keramiek, fotografie, film, installaties, mixed media

Voor Carla is het met haar professionele achtergrond als fysiotherapeut vanzelfsprekend om te observeren en op een tactische wijze te manipuleren. Deze fysieke verschijnselen ziet zij als een basis voorwaarde voor haar aanpak. Die kennis past zij ook toe door middel van creaties in keramiek, door de realisatie van audio visuele producties en site-specifieke ingrepen. Voor de uitvoering van haar projecten gaat ze graag samenwerkingsverbanden aan op het gebied van industriële vormgeving.

Tijdens haar studies aan de Academie voor Schone Kunsten in Arendonk België heeft zij zich ontwikkeld als een allround beeldend kunstenaar en maakt zowel autonoom werk als in opdracht.

Haar werk laat zich niet in een en dezelfde categorie plaatsen en kenmerkt zich door veelzijdigheid, zonder daarbij oppervlakkig te worden. Vaak vertaald in samengestelde series en bevind zich op het snijvlak van toegepaste kunst, design en sculpturale vormgeving.

Carla van der Heiden
Janus Hagelaarsstraat 12
Veldhoven

www.carlavanderheiden.com

06 1071 5127
carlavanderheiden@outlook.com

 

 

 

Nicole van Herpen
Cockey Greefkes